петък, октомври 30, 2009

Според Съюза за стопанска инициатива Бюджет 2010 крие допълнително утежняване на бизнеса и стимули за разширяване на сивата икономика

Бюджет 2010 крие допълнително утежняване на бизнеса и стимули за разширяване на сивата икономика, обяви председателят на Комисията по данъчна политика съм Съюза за стопанска инициатива /ССИ/ Аднан Лидиянов, цитиран от пресцентъра на организацията. Докато в проектобюджета за 2010 г. спрямо Бюджет 2009 намаленията на разходите, в това число и на заплатите и възнагражденията, засягат с малки изключения всички институции, изненадващо е повишението в разходите на Министерския съвет /МС/ с 98,54 на сто, отбелязва Аднан Лидиянов. Заплатите и другите възнаграждения в МС се увеличават от 13,04 млн. до 33,14 млн. лева /154,17 на сто/. При положение че са предвидени съкращения, това прави увеличението в това перо повече от 200 на сто. Според Лидиянов Бюджет 2010 не кореспондира с намеренията за антикризисна политика.

вторник, октомври 27, 2009

София – европейски град, само с нов модел на управление

На 22.10.2009 г Софийска камара организира дебат за София. Целта на срещата беше да се набележат теми, по които да се проведат след това конкретни тематични срещи с кмета на София. Гости на срещата бяха г-н Росен Желязков, гл.секретар на МС, общинските съветници Вили Лилков и Мартин Заимов, изп.директор на Общински гаранционен фонд г-н Кирил Григоров. Присъстваха представители на бизнеса и научните среди. Арх.Весела Мирянова, бизнес дама на 2008 г и изп.директор на Артекс инженеринг постави темата за създаване на три проектантски звена в Столична община. Т.н военно НДК може да се превърне в новата Столична община. Да се проектират и да се построят без бързане новите надлези с цел премахване на задръстванията. Благой Порязов постави темата за изграждане на автоматизирана система в общината, която да включва деловодство, приходи от такси, данъци, реклама,общински фирми. Подръжка на регистър за общинска собственост, туристически обекти и др. Системата е вече внедрена в над 20 общини. Най-голямата от тях е Пловдив. Г- н Кирил Желязков собственик на СБС, председател на Фондация Джон Атанасов предложи програмата Home PC (компютизирани системи). България, респ.София изостава от останалите страни по отношение на домашните компютри, а това има отношение към т.н. електронно правителство и услуги. Фондацията субсидира ДДС за тези компютри , гарантира достъпен софтуер. Доц. Пенчо Пенчев (УНСС) постави темата за Устойчиво развитие на София. България има поети международни ангажименти в т.ч. произтичащи и от Лисабонския договор по тази тема. София трябва да има програма за устойчиво развитие. Доц. Лучия Илиева, фирма Лимасол е консултант по европейски програми. Тя работи по проекти свързани с градския транспорт в София. По тази тема има подкрепа от Софийска камара. Инвестиционни проекти, които улесняват движението към центъра ще доведат до увеличаване на трафика. Димитър Александров собственик на мебелна верига Идеален Дом постави темата за многото кал, която се изнася от голям паркинг на меростанция, който не е асфалтиран и от кална връзка между ул. Пловдивско поле и бул. Анфрей Сахаров. Г-н Волен Кискинов търговец, вносител на кафе, маркира проблемите с инфраструктурата в район Манастирски ливади – в този район няма улици, хората ходят с найлонови калцуни за да стигнат на бул.България. Док. Аднан Лидиянов каза колко опасна е лесната победа за управляващите. Това може да се окаже грешка и проблем. Продължава явлението липса на чуваемост от страна на управниците. Бизнесмените не са просто избиратели, те трябва да са партньори на кмета. Г-н Емил Попов, собственик на консултантска фирма Булмар призова за преосмисляне на концепцията за Централна баня и тя да се превърне в Център за развитие на София, което ще даде възможност на Общината, Софийска камара и други организации да работят заедно. Г- н Петров Петров от фирма Кантек постави теми като Обществени поръчки, участие на браншовици още на етап писане на условия, защо в София се движат големи товарни камиони, няма контакт между общината и бизнеса. Г-н Николай Галчев сподели, че доволен от мерките на МРРБ за автомагистрала „Тракия”. Според него и други фирми, които кандидатстват за изграждане на новия завод за отпадъци трябва да се увеличи срока за подготовка на оферти, да се постави като условие цената, на която да се изгарди завода за да не се стигне до дъмпинг и анекси. Да започне най-сетне да се прилага публично – частното партнъорство. Г-жа Надежда Славова от Анима Арт призова за подкрепа на проекти за детски анимационни филми, което е част от възпитанието и опазване на здравето и живота на децата. Г-н Росен Желязков главен секретар на МС има много голям опит в управлението на Общината и е запознат с модела на управление, който трябва да се промени, защото и Общината, и администрацията, и бизнеса и гражданското общество се развиват. Кризата ще подейства дисциплиниращо, положително. Необходим е Закон за столицата. Да се реши проблема с минералните води. Г-н Росен Желязков е за публично- частните партнъорства. За съжаление се е получил ефекта на махалото. Общинският съветник Вили Лилков каза, че София е град, който се е отклонил от европейската си визия. Има редица объркани системи като тази за начисляване на такса смет. Фирмите плащат неимоверно големи такси и на практика сусидират сметоизвозването. Подобна сбъркана схема е тази за детските градини. Издръжката на едно дете излиза 800 лв, а общината взема 40 лв от всяка семейство. Субсидира се и градския транспорт - 100 млн. лв са субсидиите за градски транспорт, което е 1/10 от бюджета. Те са за карти на пенсионери, ученици, студенти. Това са част от дълбоко сгрешени политики в Столична община. Съществуват и административно – устройствени проблеми. Всяка система в София е пред криза. София е град пред колапс. Г-н Мартин Заимов, общински съветник бе емоционален и самокритичен към работата на общинските съветници и критичен към Общинската администрация. Дали ще расте града ? Това може да реши и сам главният архитект, който дава разрешителни за строеж. В коя посока ще расте града? Това зависи от инфраструктурни проекти. Централизацията трябва да бъде заменена с децентрализация и предоставяне на права на кметствата. Управляващите трябва да дават и личен пример и да не гледат проблемите на София през съклата на автомобила. Даде за пример и завладяването на тротоара пред общината и превръщането му в паркинг. Да се инвестира в трамвайната мрежа. Необходим е общински план за развитие на Витоша. Софийска камара очаква честен и коректен дебат за София на предстоящите избори за кмет. Камарата ще изпрати на мейла на Малина Едрева искане към г-жа Йорданка Фандъкова да организира по всяка от горепоставените теми конкретна среща с бизнеса. От бизнес гледна точка успехът на един кмет на София зависи от две неща – какъв продукт ще предложи кмета, как ще го иновира този продукт във времето и от това как ще работи кметът с клиентите т.е. избирателите в т.ч. бизнеса. София има нужда от кмет- предприемач, който да се среща поне веднъж месечно по конкретни теми с бизнеса. Общината не разполага с капацитет да управлява. В този смисъл бизнесът и камарата могат да помагат с експертизи. Диалогът и взаимното уважение между кмета и бизнеса е условие за успешен мандат. За успешен кметски мандат са необходими още няколко неща: чуваемост, прозрачност, регулярни срещи с камарата и активна позиция в борбата с корупцията. Ще се състои ли проекта София – европейски град? Това е тема с много въпроси в т.ч. за добрия и лошия ПР

петък, октомври 02, 2009

Не може да се продължава с предизборната реч

На Парламентарните избори сме избрали мнозинство да излъчи правителство, което да управлява, а не прокурори да раздават обвинителни актове в медиите.
Предизборната кампания би трябвало да е приключила ден преди изборите, но за съжаление „победителите” на изборите по инерция продължават и да говорят със същата реч и същия тон, и не престават да мислят като че ли не са спечелили, а са в състезание кой да произвежда по-лоша новина и за управлението, и за икономиката ни. Последното може да се окаже катастрофално, както за самото парламентарно мнозинство, така и за държавата и страната.
Разгромът на Тройната коалиция е достатъчно послание от избирателите, че онова управление не ни хареса, а от първия ден задачата на новите властимащи е да ни покажат нов тип управление. В момента трябва да ври и кипи дебат за промени, ако знае какво да прави кабинета Борисов. С непрекъснати изявления по адрес на предишното управление се създават психически нагласи и в бизнеса, и на пазара, които влошават последиците от кризата, влошават бизнес климата в страната – с една дума поставят управлението на новото парламентарно мнозинство пред изключително по-трудни за решаване проблеми през идната финансова година.
Наближават сроковете, на които Министерски съвет е длъжен да предостави на парламента бюджет за 2010г. Бюджет, който няма да може да заобикаля кризата, бюджет, който трябва да преведе в цифри политиката на парламентарното мнозинство за следващата година и да е основа за по-нататъшните години, ако господата възнамеряват да изкарат мандата си. Проектозаконът за бюджета може да наложи редица изменения и промени в данъчните и икономически закони. За такива промени ние – страните на социалния диалог - слабо чуваме волята на управниците по конкретните въпроси, а те са задължени, и по закон, и по Европейската практика да ги обсъждат в структурите на НСТС и то на експертно ниво. Ние като национални представители на работодателската организация, представляваща широките среди на дребния и средния бизнес, сме заинтересовани от успешно държавно управление. Ако изключим медийните изяви тревожи ни ниската активност на Парламента и на Правителството. Въпросът на доброто управление не е само ангажимент за успеха на Кабинета, а то е наше право като граждани.