четвъртък, март 03, 2011

Да поискаме телефонните номера на Президента Първанов и Премиера Борисов

http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=arti

cle&sid=6059&mode=thread&order=0&thold=0
На 10.02.2011 г се проведе Общо събрание на Съюза за стопанска инициатива. Публикуваме част от изказването на д-р Аднан Лидиянов.Председател на Комисията по данъчна политика към ССИ ...

Каква държава сме ?

Ако някой ви каже, че имаме държава кажете, че е слух - е...слух, слух, но много разпространен. Ако имаме Европейска държава – факта, че Джотолов е между нас – този, който бе обвинен в какво ли не от министъра на вътрешните работи. Би трябвало министърът вече да е подал оставка.

По отношение на потискането на дребния и средния бизнес ние сме свидетели на тенденциозно множество действия, които целят ликвидирането на що годе формираната средна класа. Ние нямаме провеждана държавна политика за защита на малкия и средния бизнес и въпреки нашите усилия в антикризисните мерки да ангажираме едрия капитал частично с бремето на кризата, както знаете именно и банките, и застрахователите, и хазартът бяха освободени от такъв ангажимент, а бремето бе стоварвано върху главите на малкия, средния и национално ангажиран едър капитал. Разбира се и върху трудещите се от този народ. Малките и средни предприятия са притиснати от ширещата се сенчеста икономика, от задълбочаващата се криза, която е в резултат на съкращенията на публичните разходи (преразпределителната икономическа функция на Бюджета) и от високите банкови лихви, в резултат на които се лишава пазара от финансовите ресурси. Също така трудния достъп на този бизнес, както към Европейските фондове, така и към държавните и общински поръчки.

Ние говорим за задържането на младите в страната, но ако реши някой от тях да създаде фирма не може да прескочи изискванията от рода фирмата да има история на пазара, а още повече високата летва, която е свързана с оборота. Изискванията за големи обороти на фирмите кандидати за държавни и общински поръчки и/или инвестиционни програми започва напоследък да се среща дори във възложените по тържищен начин сделки от едрия бизнес.

По отношение на ролята ни в защитата на нашите членове и въобще на малкия и средния бизнес в структурите на НСТС представителите на съюза, между които съм и азактивно вземат участие във всички комисии и на всички нива.

Освен постигнатите антикризисни мерки, благодарение на консолидираната позиция между работодателските организации и Синдикатите ние в съюза можем да изразим нашето задоволство от това, че Министерство на финансите промени намеренията си за намаляването на ставките за амортизациите, в резултат на които щеше и дребният и средният бизнес да бъдат натоварени с допълнително увеличение на данък печалба по време на кризата.

Дребният и средния бизнес обслужва едрия капитал – в това няма нищо лошо. Лошото е, че в не малко на брой случаи представителите на едрия капитал не са ангажирани с общонационалните ни интереси. Чуждият капитал в България се явява, в повечето случаи, като допълнителен натиск върху малкия и средния бизнес.

По отношение действията на органите по приходите, за съжаление, констатациите на г-н Джиджев са верни, но не поради това, че е предвидено в действащото законодателство допълнително материално стимулиране (ДМС), а грубите действия на някои от служителите на НАП, както и в други държавни органи, са в резултат на създадена неблагоприятна среда, която би могла да бъде окачествена като действия на ръба на закона.

Въз основа на резолюция, на която едва ли господ може да изясни законовото основание, данъчни органи влизат и описват имуществото в дома на физическо лице без да показват никакъв документ за проверка, ревизия или друг държавен или съдебен акт.

Към момента приятелите, сътрудниците в тези органи не смеят да говорят по телефона.

Именно поради това ще поискам официално телефонните номера на г-н министър-председателя, както и от президента на Р. България за да ви ги разпространя. Така ще можем да им се обаждаме, за да се намесват, когато чувстваме, че сме подложени на някакъв тормоз от държавната администрация. Надявам се, че те няма да имат нещо против, а ние няма да злоупотребяваме с използването им, и наистина да не ги използваме, освен в краен случай.

Това не е виц. Повечето от нас нито „ритат топка” с г-н министър-председателя, нито имат възможности да финансират предизборната им кампания, за това не можем по друг начин да имаме телефоните им, освен с тяхното разрешение.

Представителите на средния и дребния бизнес не разполагат с медия и не се сърдим на журналистите, които работят съвестно да изкарат хляба си, но тези, от които зависи политиката на определена медия защитават други интереси, различни от интереса на малкия и дребния бизнес. Намаляването на тиража на печатните медии трябва да е сигнал за съответната медия, че проблемът е в това, че ние, представителите на малки и дребни фирми, не виждаме нашите новини и започваме да губим вяра, че биха могли да бъдат свободни трибуни. Апелирам към вас, както към всички дребни и средни предприятия да търсят повече възможности за сдружаване и в реалния им бизнес, както и в свободните структури на гражданското общество, между които е и нашия съюз.

Няма коментари: