петък, март 13, 2009

Вътрешните рискове за бюджета остават по-големи от външните


Няма коментари: