петък, август 14, 2009

Устойчивото развитие е бъдещето


Според д-р Аднан Лидиянов, председател на съвета на директорите на СК ДалСиат, е голям проблем– липсата на граждански структури, чрез които да създадем обществен контрол. Нямаме механизъм на взаимоотношения на бизнес организациите с
управлението. Да се обединят усилията на бизнеса, по - малко конфронтация между тях. Oбществото се нуждае от управление, а не от диктат. Зараждането на активно гражданско oбщество е гаранция за ефективно и прозрачно управление.

Няма коментари: