петък, октомври 30, 2009

Според Съюза за стопанска инициатива Бюджет 2010 крие допълнително утежняване на бизнеса и стимули за разширяване на сивата икономика

Бюджет 2010 крие допълнително утежняване на бизнеса и стимули за разширяване на сивата икономика, обяви председателят на Комисията по данъчна политика съм Съюза за стопанска инициатива /ССИ/ Аднан Лидиянов, цитиран от пресцентъра на организацията. Докато в проектобюджета за 2010 г. спрямо Бюджет 2009 намаленията на разходите, в това число и на заплатите и възнагражденията, засягат с малки изключения всички институции, изненадващо е повишението в разходите на Министерския съвет /МС/ с 98,54 на сто, отбелязва Аднан Лидиянов. Заплатите и другите възнаграждения в МС се увеличават от 13,04 млн. до 33,14 млн. лева /154,17 на сто/. При положение че са предвидени съкращения, това прави увеличението в това перо повече от 200 на сто. Според Лидиянов Бюджет 2010 не кореспондира с намеренията за антикризисна политика.

Няма коментари: