петък, август 14, 2009

Или ще променим отношението си към природата


В бизнес закуската взеха участие и дру-
ги представители на бизнеса и на медиите,
а именно: Деси Костадинова, СК Дал Сиат;
Генчо Велев, Институт за клинични експер-
тизи; Любомир Пармаков, х-л Даунтаун;
Божидар Алексиев, БНР програма „Хори-
зонт”; Дияна Йосифова, в-к Класа; Людми-
ла Зафирова, Интре Бизнес 91 ООД; Евге-
ни Генчов, Бултермо груп ЕООД; Руслан
Папзян, АББ България; Иван Ряхов и
Мариела Димитрова, Елтехникс.

Няма коментари: