петък, август 14, 2009

Коректното счетоводство - борба с корупцията


Гост в предаването „Бизнес панорама” бе д-р ик.н. Аднан Лидиянов. Неговата фирма Дал Сиат АД е от най-старите в счетоводния бранш. Противно на очакванията, той не е сухар счетоводител, напротив той е одухотворен човек, който смята, че счетоводството е едновременно наука и изкуство.
Д-р Лидиянов е автор на множество публикации; член е на УС на ССИ; председател е на експертния съвет към Института за социални и политически анализи. Една от значимите му изяви като общественик е конкурсите, които сдружение „Бизнес дама” организира.
Новото правителство трябва да направи не просто нов бюджет, а такъв който да спаси икономиката ни. Борбата със сивата икономика и с корупцията трябва и може да се води с коректно счето- водство. Трябва да се направят промени в закона за счетоводство. Трябва да се издигне ролята на счетоводителя във фирмата.
Държавата трябва да търси подкрепата на гражданското общество и да не се страхува от него и от коректната и силна опозиция.
Д-р Лидиянов предложи следващата бизнес закуска, която Софийска камара организира да е тематична и да е свързана с корупцията, със счетоводството и промените в закона за счетоводство.
Разходите трябва да се ограничават, но по-важно е да се говори и да се прави повече за насърчаване на икономиката и бизнеса за да има повече приходи в държавата. Като препоръка към правителството той поиска да се въведат програмните бюджети в министерствата и в общините.

Няма коментари: